4.1.1 Számlalista felépítése

4.1.1 Számlalista felépítése

Számlalista felépítése

A számlalista a bal oldali eszköztár Számlák menüpontjában érhető el.

Számlalista

Az eszköztár elemei az éppen kijelölt dokumentum, vagy dokumentumok típusától függően szürkék (nem elérhetők), vagy elérhetők. bizonyos funkciók több dokumentum kijelölése esetén is elérhetők.

Új számla  – legördítve új számla, vagy új előlegszámla kiállítása kezdeményezhető.

Új díjbekérő – legördítve új díjbekérő, vagy előleg-díjbekérő kiállítása kezdeményezhető.

Forgalom – az éppen listában látható elemekről forgalmi lista állítható össze.

Lista mentése – az éppen listában látható elemek nyomtatására, vagy Microsoft Excel formátumú munkafüzetbe történő exportálására használható. További részletek a 12.1 Lista mentése fejezetben olvashatók.

Mezők – az éppen látható lista testreszabható, ki-be kapcsolhatók a látható mezők.

Frissítés – az éppen látható lista frissítése, újbóli betöltése.

Segítség – a számlalistához tartozó online súgó megnyitása.

Bezárás – az aktuális ablak bezárása. A beállított oszlopok szélessége mentésre kerül és a számlák ablaka bezárul.

Megnyitás – az éppen kijelölt számla megnyitása módosításra, ha a számla félretett. Ha a számla nem félretett, akkor a nyomtatási képe jelenik meg.

Nyomtatási kép – az éppen kijelölt számla nyomtatási képének megnyitása, ahonnan kezdeményezhető a nyomtatás, nyelvválasztás.

Nyomtatás/küldés – az éppen kijelölt számla ismételt nyomtatása, vagy ha még nem volt nyomtatva, akkor a funkciója megegyezik a Nyomtatási kép nyomógombbal. Innen kezdeményezhető a számla PDF fájlban történő lementése, vagy e-mailes továbbítása is. További részletek a Dokumentum nyomtatása fejezetben is olvashatók.

Törlés – az éppen kijelölt dokumentum törlése. Nem alkalmazható lezárt számlán. Lezárt díjbekérő nem törölhető, csak törlésre megjelölhető, melynek hatására a díjbekérő pirossal fog megjelenni.

Törlés és javít – az éppen kijelölt dokumentum törlése és új dokumentumként való megnyitása szerkesztésre. Nem alkalmazható lezárt számlán. Lezárt díjbekérő nem törölhető, csak törlésre megjelölhető, melynek hatására a díjbekérő pirossal fog megjelenni.

Stornó – az éppen kijelölt számla stornózása, stornó számla létrehozása.

Stornó és javít – az éppen kijelölt számla stornózása, stornó számla létrehozása, majd egyből egy új számla szerkesztő megnyitása az eredeti számla adataival. A művelet nem érinti az eredeti számla tartalmát, új számla létrehozására használható, az eredeti számla adatainak beemelésével.

Lemásol – az éppen kijelölt dokumentum lemásolása új számlaként, vagy díjbekérőként. Nem érinti az eredetileg kijelölt dokumentum adattartalmát, csupán teljesen új, független számlaszerkesztő ablakot nyit meg, az eredetileg kijelölt dokumentum adatainak beemelésével.

Végszámlázás – csak díjbekérőre alkalmazható, használatával új számlaszerkesztő ablak nyílik meg, az eredeti díjbekérő adatainak beemelésével.

Hátralék és befizetés – a kijelölt dokumentumhoz kapcsolódó új befizetés, kiegyenlítés felvezetésére szolgál.

A szűrőfeltételek alatt a dátum-intervallum megadható, majd OK gomb után a megadott dátumintervallum számlái fognak megjelenni.

A dátumok feletti jelölők arra alkalmasak, hogy kiválasszuk, hogy a dátumok Számla, vagy díjbekérő keltére, vagy a Teljesítés keltére vonatkozzanak. A díjbekérőnek nincs teljesítés kelte, így a díjbekérők esetén mindkét esetben a díjbekérő keltére vonatkoznak a dátumok.

A dátumok alatti nyomógombok a gyorsabb dátum-beállítást hivatottak szolgálni. A mai nap az aktuális napra állítja a kezdő és a végdátumot is. Az aktuális hónap gomb a most éppen aktuális hónap első napjára állítja a kezdő dátumot, utolsó napjára a vég dátumot, majd megjeleníti az ennek megfelelő számlalistát. Az előző nap, következő nap az aktuálisan listázott nap előtti, vagy utáni napra állítja a dátum kiválasztókat és annak megfelelően egyből listázza a dokumentumokat.

A dátumok alatti három fül alkalmas arra, hogy kiválasszuk, melyik dokumentum típust szeretnénk éppen látni:

Számla lista

Ha a Minden dokumentum fület választjuk, akkor a díjbekérők és a számlák egy listában jelennek meg. Ha a Számlák fület választjuk, akkor csak a számlák jelennek meg, a díjbekérők nem. Ha a Díjbekérők fület választjuk, akkor csak a díjbekérők jelennek meg, a számlák nem.

A számlák lista ablakának megnyitásakor alapból a Számlák fül jelenik meg, tehát alapból a díjbekérők egyből nem látszanak.

Ha egy díjbekérőt kiszámlázunk, akkor a díjbekérő önmagában már nem fog látszani, mert átalakult számlává.

Jobbra, a dátumok mellett a számlatömbök legördülő listája látható, ahol jelölhetjük, mely számlatömbök számláit, díjbekérőit szeretnénk látni. Ha nincs semmi kiválasztva, akkor minden tömb dokumentumai megjelennek. A számlatömböket a Kiegészítő adatok / Vevő dokumentumok / Számlatömbök alatt tarthatjuk karban.

Színek és ikonok

A listában a dokumentumok eltérő színnel és betűtípussal, valamint ikonokkal jelennek meg.

A lehetséges kombinációk:

  • Dőlt betű mindig félretett dokumentumot jelöl, azaz olyan dokumentumot, ami még módosítható.
  • Kék betűk jelölik a díjbekérőket, ezzel a színnel különböztetjük meg a számláktól.
  • Piros betűk jelölik a törölt díjbekérőket, stornó, vagy stornózott számlákat.

Ikonok:

ikon1

A dokumentum már nyomtatásra, vagy e-mailben küldésre került korábban. A dokumentumon már nem lehet nyelvet váltani.

ikon2

A dokumentum elektronikusan aláírt, hitelesített. Elektronikus számlát, vagy díjbekérőt jelöl.

ikon3

Díjbekérőt jelöl (egyenértékű a fentebbi kék betűszínnel).

ikon4

Az elem fizetési határideje lejárt és nem került teljes egészében kiegyenlítésre.

ikon5

Az elem teljes egészében kiegyenlítésre, pénzügyi teljesítésre került.

ikon6

Az elem e-mailben kiküldésre került, de még nem került megnyitásra.

ikon7

Az elem e-mailben kiküldésre került, megnyitása megtörtént.

ikon8

Előlegszámlát jelöl, ami még nem került felhasználásra.

ikon9

Felhasznált előlegszámlát jelöl.

A fenti ikonok kombinációja a két ikon együttes jelentését jelenti.