Úgy érzed már mindent elolvastál? Vannak kérdéseid? Itt az ideje, hogy legyen kinek feltenned!

Válaszok a GDPR kapcsán az internetjogra szakosodott Mayer és Társai Ügyvédi Irodától

 

 

Kik vagytok ti? Min dolgoztok? 

Irodánk a Mayer és Társai Ügyvédi Iroda 1998 óta foglalkozik az internetjog kérdéseivel.*

A szerzői jog és szellemi alkotások jogával, szoftver-fejlesztési és felhasználási szerződések, adatbázisok jogi kérdéseivel, az elektronikus kereskedelem kérdéseivel, webáruházak szerződéseivel, adatkezelési nyilatkozatokkal, személyes adatok védelmével az interneten, személyiségi jogvédelemmel és minden, az interneten megjelenő tartalommal és az internet sajátos működésével kapcsolatban felmerülő kérdéskörrel.

Így kérdés nélkül, szinte hallgatólagos beleegyezéssel került Irodánk profiljába a GDPR kérdéseivel kapcsolatos oktatás, valamint a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályozások megalkotása.

A GDPR az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation) amely meghatározza, hogy alkalmazandóságától – 2018. május 25-től – ki, hogyan, kiről és milyen adatokat kezelhet jogszerűen. Célunk megbízóink részére teljeskörű adatvédelmi tanácsadást nyújtani valamint ennek keretében azon dokumentumokat elkészíteni, amelyek a GDPR-nak minden részletében megfelelnek.

Miért fontos ez?

Az, hogy miért fontos ez, talán legmeggyőzőbben a szankció oldaláról tekinthetjük meg: az az adatkezelő, aki 2018. május 25-től nem felel meg a Rendeletben foglalt feltételeknek, azt akár 20 millió euró vagy az előző év világpiaci árbevételének 4 %-ának megfelelő mértékű bírsággal is sújthatja a hatóság, ráadásul a kettő közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

GDPR

Hogy alakult ki a közös munka az InnVoice-szal?

Az InnVoice kereste meg Ügyvédi Irodánkat, segítséget kérve a GDPR-nak megfelelő szabályozási környezet megalkotása miatt. A munkához szükséges adatok beszerzése és a felkészülés alatt az egyre közvetlenebb hangvételű email-váltások során az InnVoice csapatával nagyszerű együttműködésünk jött létre.

Miért szerencsés az ügyvédi iroda és a számlázóprogram együttműködése a GDPR tekintetében?

Az Ügyvédi Iroda megteremti azt a jogi hátteret, amely biztonságos adatkezelést nyújt, így az ügyfelek aggodalom nélkül használhatják az InnVoice számlázóprogramját. Ez azért jó megoldás, mert a számlázóprogram sok esetben személyes adatokat is tartalmaz, így az InnVoice ügyfelei teljes biztonságban tudhatják azokat.

Hogy profitál ebből egy ügyfél?

Az ügyfél számára az egyik legfontosabb az interneten keresztül történő ügyintézés során, hogy személyes adatai célhoz kötöttség és megfelelő jogalap nélkül harmadik fél számára ne kerüljenek kiadásra, azokhoz jogtalanul senki ne férhessen hozzá, és ne használhassa fel azokat. Így az ügyfél számára a kényelem mellett az adatainak biztonságban történő kezelése valósul meg.

Milyen változások várhatók 3 rövid mondatban

Az ügyfelek adatai sokkal nagyobb biztonságban lesznek, így a személyes adatokkal való visszaélés minimalizálódik, tulajdonképpen ez az az indok, amely miatt megalkották a Rendeletet. Az adatkezelők részére ugyan nagy terhet jelent a Rendeletnek megfelelő adatkezeléshez szükséges jogi háttér megteremtése, azonban az ügyfeleik számára nagyon hasznos, hiszen felesleges adatot nem kezelnek róluk, azonban amit kénytelenek kezelni, azt nagy körültekintéssel, a legnagyobb biztonsággal teszik. Az ügyfelek kérésére kötelesek lesznek törölni a kezelt adatokat, ha az adatkezelés alapja megszűnt, vagy az adat(ok) kezelés(e) jogellenes volt.

Szumma-szummárum aggodalomra semmi ok. Az InnVoice ügyfelei teljes (adat)biztonságban vannak.

 

Sőt ha bármi kérdésük van ezzel kapcsolatban a Mayer és Társa Ügyvédi Iroda örömmel válaszol.

Mayer és Társai

*A Mayer és Társai Ügyvédi Iroda 1990. január 15-én alakult meg. A jogi szabályozások alakulásának folyamatos követése miatt Irodánk számottevő jogterülettel foglalkozott, foglalkozik. A ’90-es évek gazdasági folyamatainak fellendülése során az igényekhez igazodva Irodánk profiljába a gazdasági jog, cégjog, vállalkozási szerződések, a munkajog, ingatlanjog valamint a polgári jogi kérdések tartoztak, melyek a technika és mellette a jog fejlődése adta az újabb és újabb lehetőségeket Irodánk profiljának bővítésére.